Pia Andersen

Pia Andersen

2001, “Himmel Hav Ager” separatudstilling, Galleri Heer, Oslo, Norge. - Tekst: Svein Thorud, kunsthistoriker, leder af Christiansands Kunstforening, Norge


Pia Andersens malerier er tilsyneladende konkrete. billedfladen kan ved første blik virke klart defineret og fasttømret. Men det er bare ved første øjekast. Pia Andersens malerier præges af mystik. Hendes kunst har uudgrundelige sider. De handler om den mystik der er knyttet til materien; de handler om farvens og lysets mystik. Kunstnerens intensioner viser sig gennem flere lag af pigment og mønstre hen over fladen.

Pia Andersen uddannede sig til billedkunstner ved Kunsthåndværkerskolen i Kolding og ved Kunstakademiet i Krakow i Polen i første halvdel af 80erne. På den tid havde maleriet styrket sin position, således som det blev varslet gennem mønstringen af A new spirit in Painting (Royal  Academy of Arts, London 1981). Interessen for stoffet, materalet eller jorden var fremtrædende på denne tid. En form for jordmystik var fremtrædende. Vi finder den i kunsten hos flere centrale kunstnere så som Anselm Kiefer, Julian Schnabel og Per Kirkeby.

Pia Andersens maleri har lighedstræk med den abstrakte kunst fra efterkrigstiden. Hendes intensioner er dog alligevel væsensforskellige fra positivismen bag  dele af det modernistiske projekt. Pia Andersens maleri karakteriseres af en romantisk grundholdning. Hendes oeuvre har et idealistisk sigte. Det bygger på intuitive tilnærmelser – i m odsætning til rationel stringens. Hendes træk er følsomme og prøvende. Hendes værk præges af en mættet og rig stemning. Arbejderne fremstår med eksotisk pragt.

De fleste som har skrevet om Pia Andersens maleri fremhæver farvens dominans. Øystein Hjort ser på kunstnerens kolorit som vigtigere end billedernes formbeskrivende
kvaliteter, eller deres kompositionelle sider. Maleriernes skelet karakteriserer han som farvens armatur. Niels Ohrt ser en åndelig dimension i kunstnerens farvebrug. Han sammenligner den med glansen i mosaik og glasmaleri.

Pia Andersen forvandler sine naturindtryk. Hun går ind i et transcendentalt rum. Hendes billeder er mættede og dramatiske.Enkelt komponerede linier lader farvefladerne spille op mod hinanden på en storslået måde. En særlig brug af “sort” giver dybde og klangbund i hendes malerier. Pia Andersen maler lagvis og på en spættet måde, som lader de mange og tildels kontrasterende farve-flader skinne igennem. Kunstnerens effektive brug af “sort” giver hendes arbejder tvetydige sider. Malerierne er ofte tonet ned i et dybt leje, som farverne funkler på baggrund af. Pia Andersens kolorit har en symbolsk karakter.

Selv om de fleste der har beskrevet Pia Andersens malerier kommer ind på hendes lagvise og til dels ret uigennemsigtige malemåde, opfatter ingen farven som et resultat af materien. Kunstnerens malemåde genspejler hendes forhold til motivet; Pia Andersen er optaget af substansen og udstrålingen fra en mur, i en stenflade eller i et landskabsudsnit. Hendes kunst er et barometer for hvor hun har fundet sin inspiration, om det er i Danmark eller i Latinamerika.

Rejsen har betydet meget for Pia Andersen. Rejsen er i sig selv et romantisk motiv. rejsen fører til ny indsigt. Den fører os også ud over os selv. Den har givet Pia Andersen stadig nye kunstneriske impulser., “...for Pia Andersen er rejserne og møderne med andre miljøer også blevet en rejse ind i farvernes  store domæne” skriver Øystein Hjort træffende. Efter et langt studieophold i Mexico i slutningen af 1980erne blev hendes tidlige valørmaleri afløst af en ny farvepragt. Denne har hun udviklet og forfinet gennem nye indtryk fra rejser både i Sydamerika og Europa.

Men rejsen som motiv kan i sig selv vise mod en anden impuls. Den åbner for et metafysisk sigte. Pia Andersens sidste landskaber viser gennem sine titler, Himmelegn og Himmelstrøg, hen mod et en sådan mulighed. De viser tydeligere end før hen mod naturens evige kredløb. I elementerne jord, hav og himmel sfspejles de cykliske livsprocesser. I mødet mellem lys og mørke, varme og kulde, liv og død ligger livets grundlæggende mysterier. I den mørke materie ligger kimen til nyt liv. Pia Andersen maler mirakler mere overbevisende end nogensinde før, og hun gør det i vibrerende og funklende billeder.